Tangential cutters

Część produkcyjna z wykorzystaniem metody cieplnej deformacji metali

Możliwość realizacji procesu deformacji metalu nie musi być sprawdzana w warunkach stałego wzrostu cen materiałów.

Iron Solutions jest jednym z liderów przemysłowych w procesie walcowania poprzecznego klinowego i kucia matrycowego. Oferujemy Państwu wszystkie możliwości rozwoju i produkcji części według potrzeb klientów i zasad dokumentów technicznych.

Technologia walcowania poprzecznego klinowego

Metoda walcowania poprzecznego klinowego pozwala na wytwarzanie produktów okrągłych, sześciokątnych lub kwadratowych polan lub rur. Początkowy profil materiału przekształcony zostaje w profil okrągły. Walcowanie poprzeczne klinowe może być zastosowane do otrzymania produktów zawierających elementy o przekroju okrągłym, w kształcie walców, stożków, kul, o prostokątnym przekroju poprzecznym w postaci spłaszczonej, a także części gwintowanych. Mogą również zostać zachowane oddzielne elementy sekcji początkowych polan o kwadratowym lub sześciokątnym kształcie. Najpopularniejsze przykłady tego typu rozwiązań to produkty w kształcie piłki, przegubu kulowego, czy wału śrubowego.

Materiał 

Metoda walcowania poprzecznego klinowego może być wykorzystana do produkcji wyrobów ze stali konstrukcyjnej, niektórych gatunków stali narzędziowych i wysokostopowych, aluminium, mosiądzu, miedzi i tytanu. Wskaźnik wykorzystania materiału w przypadku walcowania poprzecznego klinowego wykazuje od 75 do 97%, co jest z reguły wartością wyższą niż w przypadku kucia matrycowego, odlewania i cięcia.

Precyzja

Zaletą procesu walcowania poprzecznego klinowego jest wysoki stopień precyzji w stosunku do produktów opracowanych innymi metodami kształtowania cieplnego. Obecny poziom rozwoju sprzętu i technologii może osiągnąć dokładne rozmiary produktów w H8, łącznie z elementami ciągu?. Przykładem takiego środka jest kawałek wrzeciona.

Szorstkość/nierówność/chropowatość

Chropowatość powierzchni produktu, który został wytworzony przez walcowanie poprzeczne klinowe, przeważnie zależy od chropowatości narzędzia, którym proces został przeprowadzony, a także od jego kształtu, wielkości i stopnia pofałdowania.

Dla wyrobów z tworzywa sztucznego, takiego jak mosiądz, uzyskuje się chropowatość w Ra = 0,35 - 0,65. Dla produktów ze stali, podczas walcowania na gorąco, osiąga się poziom chropowatości Ra = 1,5 - 2,5.

Struktura

W wyniku walcowania poprzecznego klinowego nowy element w makrostrukturze materiału, w którym nieprzerwane włókna są rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi, jest uszczelniony na powierzchni. Takie makrostruktury poprawiają wydajność produktu, a zwłaszcza jego wytrzymałość.

Obszar

Główne zastosowania walcowania poprzecznego klinowego

Produkcja wlewków?? do późniejszego kucia poprawia wykorzystanie materiału i produktywność. Najczęstszym przykładem stosowania walcowania poprzecznego klinowego do późniejszego dziurkowania jest produkcja detali z "rod".??

Produkcja wlewków do dalszego przetwarzania pozwala na zwiększenie współczynnika wykorzystania materiału i zmniejszenia pracochłonności produkcji produktu końcowego.
Produkcja gotowych wyrobów i elementów, które nie wymagają dalszej obróbki powierzchniowej . Przykładem takiego produktu jest korpus noża, gdzie walcowanie poprzeczne klinowe zapewnia wymaganą dokładność i chropowatość powierzchni.

Efektywność

Minimalizowanie strat/odpadów

Istnieje obszerna grupa produktów, do wytworzenia których żadna inna metoda nie daje takiej oszczędności surowców i tak wysokiego poziomu wydajności, jako walcowanie poprzeczne klinowe.

Technologia kucia matrycowego

Metoda kucia matrycowego polega na zmianie formy wlewek w formach odlewniczych (matryce) pod ciśnieniem. W przypadku zastosowania metody kucia matrycowego do częściowego wytwarzania, wlewki zostają wstępnie podgrzewane do wymaganej temperatury w celu uzyskania odpowiedniej plastyczności. Odkuwka uzyskana w tym przypadku charakteryzuje się dobrą jakością powierzchni, większą złożoności struktury, wysoką precyzją rozmiarów, jak również niższy ….. Kucie matrycowe zapewnia/gwarantuje niezbędną oszczędność materiału? i obniża złożoności końcowych procesów.